Malena Gustavson

Blandade känslor. Bisexuella kvinnors praktik och politik

Malena Gustavsons avhandling Blandade känslor är baserad på bisexuella kvinnors intervjuberättelser och praktiker och är den första avhandlingen som fördjupar kunskapen om bisexuella kvinnors liv i Sverige. Författaren belyser bland annat alternativa relationer till tvåsamhet och samband mellan bisexualitet och dragkings.


  • 228 x 155 mm, 296 sidor
  • Utgivning: Augusti 2006
  • ISBN: 978 91 89680 39 5

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Blandade känslor. Bisexuella kvinnors praktik och politik

Malena Gustavson

Malena Gustavson är genusvetare och verkar vid Lunds universitet. Hennes avhandling Blandade känslor - bisexuella kvinnors praktik och politik gavs ut 2006. Läs mer